Avansert addiktologi

Avansert addiktolog studiet omfatter tre hovedemner gjennom tre terminer, – to workshopper i hvert hovedemne. Emnene går inn i hverandre og kompletterer hverandre så alle tre gjelder for den som vill bli A.AD.

For de addiktologer som ikke har  oppgradert sitt sertifikat gjelder Avansert studiet som Oppgradering, Oppfølging og Fordypning. Den som har begynt metodestudiet ved FUN kan starte avansert treningen. Det kreves godkjent metodestudie for att tittel som Avansert Addiktolog skal fullbyrdes.

Vi gjør oppmerksom på at FUN Norge er et helt frittstående privat utdanningsakademi og ikke en del av det offentlige utdanningssystemet. Dette er et bevist valg for å ivareta den filosofi og verdigrunnlag som ligger til grunn for utdannelsen. Dette betyr blant annet at vår Avansert Addiktolog tittel er helt uavhengig og i sin egen kraft.

Workshop 1 og 2:

Mindfulnessbasert tilbakefallsforebygging og tredje vågens psykoterapier.

I dag snakkes det mye om tredje vågens psykoterapier. Disse terapiformer integrere det man kaller den tredje generasjonens kognetive terapier med bidrag fra gestaltterapien. Blant de nye terapiene regnes blant annet Mindfulness, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og Skjematerapi. De kalles også for ”aksepterendeterapier”. Det betyr at man etterstreber en akseptering og økt bevissthet rundt uønskede symptomer, heller enn å forsøke forandre de. Motstand og kamp leder ofte til en forsterkning av symptomene, mens aksept frigjør muligheter for forandring.

Metodene har vokst frem gjennom et møte mellom østlig filosofi, moderne psykoterapiforskning og neurobiologi.

Mindfulness
Et viktig innslag i disse terapiene er Mindfulnessmeditasjon eller Bevisst nærvær. Med økt bevissthet åpenbares alternative handlings- og reaksjonsmønstre. Visse omstendigheter lar seg ikke forandre, mye av det som vi kjemper med ligger utenfor vår kontroll. Det gjelder i så måte å skille på det som vi kan forandre, og det som ikke lar seg påvirke.

AHA-programmet
Gjennom disse workshoppene får deltakerne selv gjennomgå AHA-programmet, et tilbakefallsforebyggende program for personer med ulike typer avhengighetsproblemer. Programmet retter seg rent språklig til personer med alkoholproblemer men programmet kan tilegnes og brukes for å bryte alle uønskede vaner og reaksjonsmønstre. Programmet baserer seg på en kombinasjon av Mindfullnessmeditasjon, ACT og ulike former av kognitive øvelser og oppgaver. Vi går igjennom de teoretiske- og pedagogiske grunnlagene. Deltagerne trenes også i å selv formidle innholdet i programmet, lede meditasjoner etc. Vi tar også del av forskning rundt ulike tillempninger av Mindfullness/Bevist tilstedeværelse.

Ved fullført kurs tildeles et diplom som AHA-instruktør.

Les gjerne mer om AHA-programmet på www.ahaprogrammet.se

Hovedlærer er Peter Blyme.

 

Workshop nr 3 og 4:

Etikk & Moral – Pedagogikk
Mer informasjon om innhold kommer.

Hovedlærer er Erik Vesterlund

 

Workshop nr 5 og 6:

Kriminalitet
Mer informasjon om innhold kommer.

Hovedlærer er Espen Andresen

Kontakt Lene O. Kråkø på lene@addictologen.no for mer informasjon og søknadsskjema.

Del dette
Share

Meld din interesse

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Emne

Melding


Postadresse:
Sarabråtveien 2b
0687 Oslo

Copyright © 2015 FUN Norge AS | Design: Heiweb.no
Kontakt: post@addictologen.no