Om Oss

FUN Norge er en helt privat utdanningsinstitusjon uten tilknytning til det offentlige skolevesenet. Dette er et helt bevisst valg for å kunne ivareta, formidle og praktisere den filosofi vi formidler gjennom utdanningen. Addiktologi forespråker en tro på at mennesket gjennom korrekt behandling kan tilfriskne fra menneskelige problemer som blant annet sykelig avhengighet og andre typer symptomer på det addiktologi beskriver som dysavhengighet.

Vi ønsker å stå fritt fra føringer som det offentlige i dag har når det gjelder medisinering og substituttbehandling. Vi ser på dette som muligjøring til videre misbruk og ønsker å være et faglig seriøst alternativ til de mennesker som tror på at man kan tilfriskne og gjøre endringer uten bruk av kjemiske virkemidler.

FUN Norge har drevet utdanning av addiktologer i Norge siden 2009. Historisk har Samverkangruppen drevet FUN i sverige siden 1989. På vegne av Samverkangruppen startet Addictologi Akademiet ved Espen Andresen den første norske klassen i addiktologi våren 2009. Siden høsten 2009 har FUN Norge stått på egne ben.

Bakgrunnen for at Espen Andresen valgte å takke ja til å starte opp FUN Norge er et ønske om å tilby utdanning innen korrekt behandling av mennesker med forskjellig typer avhengighetsproblematikk. Etter mange års egne erfaringer med inkorrekt og feilbehandling fant han selv det som har hjulpet han og mange mennesker ut av aktiv avhengighet. I dag er vi mange som de siste 10 årene har fått tatt del av, vokst og deler visjonen om å kunne spre kunnskap og tilbud om nytt håp og en ny vei innen behandling av avhengighet.

Her er en oversikt over noen nøkkelpersoner i FUN Norge:

Rektor: Espen Andresen

Lærere:

Espen Andresen, Master Addiktolog og gestaltterapeut

Peter Blyme, Gestaltterapeut

Erik «Lappen» Vesterlund

Del dette
Share

Meld din interesse

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Emne

Melding


Postadresse:
Sarabråtveien 2b
0687 Oslo

Copyright © 2015 FUN Norge AS | Design: Heiweb.no
Kontakt: post@addictologen.no