Lederutvikling

FUN Norge tilbyr spesialtilpassede tilbud innen bedrifts, organisasjon- og lederutvikling.

Kontakt oss for tilbud og informasjon.

Vi tilbyr forskjellige 3 dagers kurs for personal, og lederutvikling.

  • Hva er personal og lederutvikling?
  • Hvordan best utvikle ledere og personell?

Vi har gjennom 10 års erfaring, sett at det handler om å utvikle individene!

Nedenfor vil vi nevne tre viktige ingredienser i utvikling, enten det er ledere eller personalgrupper.

Men først, det helt grunnleggende, før vi presenterer vår løsning på deres utfordringer:

Vi har alle behov på en arbeidsplass. Både opp imot våre overordnede, og helt generelt.

Vi har behov av å bli sett, føle tilhørighet, bli bekreftet, mestre, føle mening osv.

Våre tre punkt.

  1. Kunnskap, ny kunnskap, addiktologi, læren om bindinger og drivkreftene bak all avhengighet, dys avhengighet, altså svakhetene i våre helt elementære og grunnleggende behov. Disse behovene og svakhetene (hindringer) eksisterer på alle arbeidsplasser der det finnes mennesker.
  2. Individuell vekst som person, ny mestring. Klippe bindinger til det trygge og monotone.
  3. Løsningsorientert tenkning, målbevissthet og ansvarsbevissthet.

Disse tre punktene ser vi henger sammen og er like viktige som en helhet, for å lykkes i endringsprosessen. Det vi ser i sammenligning med andre utviklingstilbud, er at kursene stort sett handler om kunnskap, programmering av deltakerne, og motivering.
Dette er virkemidler som har kortsiktig virkning.
Ledersystemene og personalsystemene vil falle tilbake til sine gamle mønstre etter kort tid, da individene i disse systemene fortsatt har de samme hindringene, bindingene i seg som stopper (også motarbeider) nye kreative løsninger, både opp imot personal utfordringer, og utfordringer i å ta selvstendig ansvar for å utvikle bedriften.
Disse bindingene vil dere også få kunnskap om på våre kurs. Hvor dypt og hvor mye ansvar hver enkelt bedrift vil legge i å gjøre noe med dette er individuelt, og dette er prosesser som tar lengre tid, men på våre kurs vil dere få muligheten til å se hva disse utfordringene består av! Så vi har like mye fokus på alle disse 3 punktene.

I løpet av våre 3-dagers kurs vil det bli synlig hva hver enkelt bedrift og personalgruppe har av utfordringer.

Man kan ikke få utviklet noe man ikke ser.

Vi har også tilbud til de som ønsker å gå videre og dypere inn i utfordringene:

Prosessgrupper, egenutviklingsgrupper:  her har vi i samarbeid med Addictologi Akadmeiet, ukentlige tilbud med deltakelse i gruppeprosesser der man møter mennesker også fra andre bedrifter med de samme utfordringene, dette er nok mest interessant for bedrifter og grupper som satser, og som har verdier på å utvikle individene. Dette er også prosesser som vi i addiktologien ser på som absolutt nødvendige hvis man jobber med å veilede andre mennesker.

Tre viktige punkter på dette kurset er:

  1. Praksis altså trening.
  2. Psykologi, hvordan best nå frem i møte med samarbeidspartnere, klienter etc.
  3. Filosofi, det å ha forankret en bestemt filosofi og ha tro på denne!

Kontakt oss for mer informasjon eller tilbud på løsning for din bedrift eller organisasjon.

Kurset ledes av Master Addiktolog og gestaltterapeut Espen Andresen. Andresen har mer en 20 års erfaring fra gruppeutvikling og arbeid med mennesker og organinsasjoner. Les mer om Espen Andresen her. 

Er du, din bedrift eller organisasjon intressert i profesjonell leder/personalutvikling?

Ta kontakt med oss for et tilbud i dag!

Del dette
Share

Meld din interesse

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Emne

Melding


Postadresse:
Sarabråtveien 2b
0687 Oslo

Copyright © 2015 FUN Norge AS | Design: Heiweb.no
Kontakt: post@addictologen.no